POM 8

#leuk werk

#leuk werk

In Parktheater Eindhoven werken 120 mensen.

Maar wat doen ze eigenlijk? In deze nieuwe serie richten we

voor even een figuurlijke spot op hun werkzaamheden.

Aflevering 1:

Dorien van Rijsbergen, theatertechnicus

“Ik sta achter de knoppen van de hijscomputer en programmeer de doeken in voor de voorstelling van Theo Maassen. Deze doeken komen aan trekken te hangen. Trekken zijn ophangsystemen, waaraan doeken, licht, en andere attributen uit de toneeltoren worden neergelaten of weer omhoog verdwijnen.

Ik doe eerst de ‘poten’. Dit zijn de verticale doeken die de coulissen vormen. Daarna komen de ‘friezen’ aan de beurt, dit zijn de horizontale doeken die dienen om decor- of lichttrekken te verbergen. De standen van de doeken zijn terug te vinden in de computer, omdat deze voorstelling al een keer eerder geweest is. Die bewaren we in een database.

Motor vier plus motorvijf @1 punt vier meter – go. Nu zakken motor nummer 4 en motor nummer 5 tegelijkertijd naar 1,4 meter en ze stoppen automatisch. Ik kan de snelheid van het zakken van de trekken bepalen met deze knoppen. Er staat een collega onder dus nu moet ik even stoppen.

Ik maak het doek vast aan de trek. Bij het vastmaken let ik er op dat het doek niet gaat golven. Hij moet zo strak mogelijk hangen. Ik werk vanuit het midden naar buiten, dan komt het doek altijd strak te hangen.

De trekken 4 en nummer 5 heb ik geselecteerd en nu stuur ik ze naar het hoogmerk. Dat is het merk tot aan de kap, helemaal bovenin de toneeltoren, 23 meter hoog.

Nu moet ik mijn administratie bijwerken en opschrijven wat ik gedaan heb. Die fries is weg en 4 hebben we ingehangen. Motor 3 plus 5 @1,3 meter - go. Dat is dus 1,3 meter, een mooie hoogte om bij het inhangen er goed bij te kunnen.

Hoofden!! Ik roep dit zodat iedereen die op het toneel loopt weet dat er iets naar beneden komt. Nu gaan we de poot inhangen. Ik probeer bij het naar boven sturen van de trekken niet te snel te gaan, want mensen op het toneel kunnen er van schrikken omdat ze het soms niet verwachten.

Ik heb nu dit pootje verplaatst, die heb ik van de 51 naar de 55 gehaald en ik heb het decorstuk ook hernummerd. Zo klopt de nummering weer. As 51 is As 55. Store. De blauwe cijfers zijn de motoren, en de groene cijfers zijn de assen. Iedere keer als we een decor inhangen moeten we een as aanmaken die aan de motor komt te hangen. Als je een decorstuk verplaatst naar een andere trek, dan moet je hem hernummeren.

Nu komt het horizondoek aan de beurt. Dit is achterdoek, dat gaan we inknopen. Ik haal het doek naar 1,2 meter zodat je bij de buis kan om de lintjes vast te maken. Vanaf het toneel wordt er gevraagd: mag het doekje naar pijphoogte. Dat betekent dat de onderkant van het doek op anderhalve meter komt te hangen. Aan de onderkant van het doek zit een zoom en een opening voor de buis, die er wordt ingeschoven. Dan hangt-ie mooi strak. En als dat klaar is mag hij omhoog en hangen we hem ‘geparkeerd’ boven.

LX2 komt eraan! Hoofden!!"

#leukwerk

______________________________________________________________________________